• Ga respectvol met elkaar om en ondersteun elkaar.
   • Respecteer anonimiteit en maak informatie niet openbaar buiten de community.
   • Telefoonnummers en mailadressen is privacygevoelige informatie. Maak deze niet openbaar, en denk goed na voordat je iemand in een privébericht gegevens over jezelf stuurt.
   • Noem geen namen van vrienden/familieleden/hulpverleners uit je persoonlijke netwerk in de community om de privacy van deze mensen te bewaken.
   • Beledigend of discriminerend taalgebruik laten we achterwege.
   • Bespreek geen zelfmoordmethode, -tijd of -plaats, uit veiligheid voor andere deelnemers. Voor je gedachten erover en je wanhoop is alle ruimte!
   • Plaats geen berichten van commerciële of ideële aard. Wij behouden ons het recht voor om deze berichten zonder kennisgeving te verwijderen. Als je een oproep wilt plaatsen voor onderzoek of voor een scriptie of iets dergelijks dan kun je mailen naar info@depressieconnect.nl

De moderatoren houden toezicht op de veiligheid van de gebruikers. Zij handhaven de huisregels met oog voor de situatie. Dit wil zeggen dat het team beoordeelt wat de consequenties kunnen zijn van bepaald gedrag voor de sfeer en veiligheid op de community.

 

Back To Top