•  We zijn een site voor lotgenoten, die elkaar steunen met hun ervaring.
   • Ga respectvol met elkaar om en ondersteun elkaar.
   • Respecteer anonimiteit en maak informatie niet openbaar buiten de community.
   • Telefoonnummers en mailadressen is privacygevoelige informatie. Maak deze niet openbaar, en denk goed na voordat je iemand in een privébericht gegevens over jezelf stuurt.
   • Noem geen namen van vrienden/familieleden/hulpverleners uit je persoonlijke netwerk in de community om de privacy van deze mensen te beschermen..
   • Beledigend of discriminerend taalgebruik laten we achterwege.
   • Bespreek geen zelfmoordmethode, -tijd of -plaats, uit veiligheid voor andere deelnemers. Voor je gedachten erover en je wanhoop is alle ruimt.
   • Plaats geen berichten van commerciële of ideële aard.waarin je als hulpverlener profileert waarbij behandelingen worden aangeboden of waarbij sprake is van het werven van cliënten. We hebben geen inzicht over de bekwaamheid, kennis, inhoud, bedoelingen etc van de aanbieder. Het forum faciliteert op geen enkele wijze behandelingsmogelijkheden. Wij behouden ons het recht voor zulk soort berichten zonder kennisgeving te verwijden.
   • Als je een oproep wilt plaatsen voor onderzoek of voor een scriptie of iets dergelijks dan kun je mailen naar:  info@depressieconnect.nl. Je verzoek dient de volgende aspecten te bevatten: Opleiding en opleidingsinstituut, soort onderzoek, duur van het onderzoek, plaats van het onderzoek en wat je met het onderzoek wilt bereiken.

De moderatoren houden toezicht op de veiligheid van de gebruikers. Zij handhaven de huisregels met oog voor de situatie. Dit wil zeggen dat het team beoordeelt wat de consequenties kunnen zijn van bepaald gedrag voor de sfeer en veiligheid op de community.

 

Back To Top