De Depressie Vereniging stelt haar webpagina’s aan haar leden en iedere andere bezoeker beschikbaar voor informatieve doeleinden.

Copyright

De Depressie Vereniging behoudt echter het copyright op de vormgeving en alle teksten, grafische afbeeldingen en andere onderdelen van de pagina’s van deze website. Het is niet toegestaan om de vormgeving, webpagina’s, teksten, grafische afbeeldingen of andere onderdelen van deze webpagina’s, in originele- of gewijzigde vorm, op te slaan, te reproduceren, downloaden, linken, distribueren of anderzins te gebruiken (ook niet voor uw eigen persoonlijk gebruik) zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Depressie Vereniging.

Aansprakelijkheid

De Depressie Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van vormgeving, informatie, teksten, grafische afbeeldingen, links en andere onderdelen van deze webpagina’s. De Depressie Vereniging aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik van de server waarop deze webpagina’s zich bevinden, andere websites die zich op deze zelfde server bevinden als de webpagina’s van de Depressie Vereniging of andere servers die via deze webpagina’s benaderbaar zijn.

Persoonsregistratie

Alle door u aan de Depressie Vereniging verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de Depressie Vereniging en haar partners. Andere organisaties dan de Depressie Vereniging en haar partners, mits betrekking hebbende op een gezamenlijke opdracht, hebben géén toegang tot uw gegevens. Uw gegevens zullen nooit aan anderen ter beschikking worden gesteld.

Back To Top